OCZEKIWANIA NAUCZYCIELI

Ukazaliśmy, że nauczyciele posługują się od­miennymi wzorami interakcji w zależności od grupy uczniów, przeciw/stawia­jąc wzorce stosowane wobec uczniów z mniejszości etnicznych wzorcom stosowanym wobec uczniów z większości etnicznej; wobec chłopców i wobec dziewcząt; wobec uczniów o niskiej pozycji społeczno-ekonomicznej i uczniów o wysokiej pozycji; wobec zwykłych uczniów i wobec uczniów o  specjalnych potrzebach. Wielekroć wzory te były efektem oczekiwań nau­czyciela wobec uczniów pochodzących z różnych grup. Uświadomienie sobie własnych oczekiwań i nauczenie się, jak eliminować różnicujące uczniów interakcje, to prawdopodobnie najważniejsze ze wszystkiego, co nauczyciel może uczynić, by uwolnić klasę od uprzedzeń i sprawić, żeby nauka w niej szła dobrze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone