OCZEKIWANE SKUTKI

Nie przynosiło to oczekiwanych skutków. Dzieci nie uczą się lepiej, kiedy wynie­siony z domu język zostanie wyparty przez inny, mogą za to stać się ofiarami negatywnych emocjonalnych i poznawczych konsekwencji takiej operacji. .Koniecznie trzeba podkreślić, że ludzie mówiący tymi dialektami nie używają ułomnej odmiany angielskiego, jak się to powszechnie przypuszcza. Są to odmienne języki o własnej złożoności i o własnych regułach. Na przykład użycie podwójnego przeczenia, stanowczo zakazane w standardo- p wym języku angielskim, jest dopuszczalne w „czarnym angielskim”, podob­nie jak w wielu językach romańskich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone