OCENIANIE NIE MA DYSKRYMINOWAĆ

Ocenianie ma nie dyskryminować. Dokonując badań przeglądowych dzieci, którym potrzebne będą jakieś formy kształcenia specjalnego, pracow­nicy szkoły posługują się różnorodnymi testami, zastanawiają nad środowi­skiem dziecka i jego językiem. W diagnozowaniu uczestniczyć muszą rodzice, bez których zgody, i to wyrażonej na piśmie, nie wolno podejmować żad­nych poważniejszych decyzji. Rodziców należy informować o zamierzeniach szkoły w języku dla nich zrozumiałym.Nim dobierze się właściwą dla danego ucznia formę kształcenia specjal­nego, najpierw należy przyporządkować rodzaj upośledzenia (disability) do jednej z następujących kategorii:opóźnienie umysłowe lub rozwojowe,zaburzenia procesu uczenia się,zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania,zaburzenia procesu porozumiewania (mowa i język),uszkodzenie słuchu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone