OBSERWACJE BADACZY

Badacze obserwowali starannie zachowanie chłopców i kategoryzowali je według zmiennych. Zgromadzili bardzo dużo informacji zarówno o zachowa­niach kierowniczych, jak i o zachowaniach w grupie. W pewnym ustalonym momencie wywoływano kierowników z pomieszczenia, a zachowanie chłop­ców (pod meobecnosc dorosłego) było notowane przez ukrytego obserwatouczniów do wytężonej pracy, kiedy jest z nimi, ale niech tylko nadzór zniknie, aktywność uczniów zmniejszy się natychmiast, gdyż autokratyczny styl kierowania rozwija w członkach grupy poczucie zależności. Z badań tych płynie także taki wniosek, że w grupach liberalnych, pozbawionych w istocie kierownictwa, uczniowie mają trudności z wytrwaniem przy pracy i uświado­mieniem sobie, jakie są kryteria pomyślnego wykonania zadania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone