NIEWIELKIE SZANSE

Okoliczność, Iż budowle o innym układzie niż prostokątny mają niewielkie szanse na rychłe upowszechnienie się w masowym budownictwie mieszkaniowym, biurowym itp. gwarantuje Im unikalny do pewnego stopnia charakter „dzieł sztuki”. Architek­tura form owych budowli, celujących niewątpliwie w dynamice, ma ze względu na zapotrzebowanie współczesnego człowieka na określony typ emocji psychicznych oraz postępujący rozwój techniki poważne możliwości rozwojowe. Być może, że rozwój tych form, których powstanie wymaga zespolenia technicznych I artystycznych walorów, jest Jednym z przejawów procesu jednoczącego technikę i sztukę na nowych, innych zasadach niż przed rewolucją przemysłową.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone