NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ

W końcu na nauczanie i uczenie się wpływa dydaktyczna struktura uczestnictwa. Według Cazdena (1986, s. 437) struktury uczestnictwa wy­znaczają, „kto co może powiedzieć, kiedy i do kogo”. Ze struktur tych wynikają: kolejność wypowiadania się podczas pracy grupowej, sposób zada­wania pytań i odpowiadania na pytania nauczyciela. I te struktury zmieniają się zależnie od rodzaju lekcji. Podczas wykładu na przykład uczestnictwo uczniów ogranicza się do słuchania nauczyciela i ewentualnie notowania. Z drugiej strony dyskusja lub pogadanka powiązana z wykładem wymaga od uczniów, aby odpowiadali na pytania i wypowiadali własne myśli. Poza tym od uczniów oczekuje się wtedy, że będą słuchać, co mówią inni, i że pod­niesieniem ręki zasygnalizują chęć zabrania głosu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone