NADZIEJA NAUCZYCIELI

Według Weinera (1974; 1979) sukces lub porażka może być przypisana czterem przyczynom: zdolnościom, wysiłkowi, szczęściu lub poziomowi trud­ności zadania dydaktycznego. Niektórzy ludzie mają skłonność tłumaczyć własne powodzenia zdolnościami, a porażki niedostateczną pracą. Inni przy­pisują swój sukces szczęściu, a porażki brakowi zdolności. Ludzie o silnej motywacji osiągnięć zwykle zaliczają się do pierwszej kategorii, a o słabej — do drugiej.Teoria atrybucji niesie nauczycielom nadzieję, że — o czym jeszcze będzie mowa — mogą jednak zrobić coś, aby uczniowie spostrzegali siebie i otocze­nie inaczej, a to w konsekwencji może zwiększyć wysiłek, jaki wkładają w naukę. Jak pamiętamy, według Getzelsa i Thelena jednym z głównych wyznaczników zachowania uczniów są ich osobiste potrzeby, właściwości i zainteresowania „wniesione” z sobą do klasy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone