MOTYWOWANIE UCZNIÓW

Do tych uczniów nauczyciele kierowali 64% pytań, co było oczywiście spowodowane w jakiejś mierze centralnym usytuowaniem się nauczyciela: z przodu, pośrodku. Badacze postawili sobie pytania, czy to lepiej motywowani uczniowie wybierają sobie miejsca w strefie aktywności, czy też sam fakt znalezienia się w tej strefie podnosi wskaźnik aktywności uczniów bez względu na ich cechy. Schwebel i Cherlin (1972) przeprowadzili serię eksperymentów, w wyniku torych stwierdzili, że prawdziwa jest odpowiedź zasugerowana w drugim pytaniu. Inni badacze byli zdania, że istotny w tym wszystkim jest kontakt wzrokowy z nauczycielem. Nauczyciel lepiej nawiązuje kontakt wzrokowy z uczniami znajdującymi się w strefie aktywności, co z kolei skłania ich do zwiększonego uczestnictwa w biegu wydarzeń i dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone