LEKCJA LITERATURY

Lekcja arytmetyki poświęcona nauczeniu tabliczki mnożenia nakłada na ucznia inny zakres wymagań niż lekcja ukierunkowana na rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych. Przyswajanie nazw i położenia ważniejszych miast świata wymaga od uczniów i nauczyciela innego postępowania i innych czynności niż lekcja problemowa, na której dociekano by wpływu położenia miej­scowości na poziom życia. Lekcja literatury ukierunkowana na cele wy­chowawcze narzuca inne wymagania niż lekcja ortografii. Ważne jest, aby zapamiętać, że struktura zadania dydaktycznego wpływa na myśli i działania uczestników oraz współwyznacza stopień współpracy i zaangażowania uczniów. Wielokrotnie będziemy jeszcze zwracać uwagę, że uczniów należy nauczyć określonych i właściwych strategii uczenia się, które pomogą im sprostać wymaganiom stawianym podczas nauki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone