KONTRARGUMENTY

Przeciwnicy kontrargumentują, że diagnozowanie stwarza więcej proble­mów, niż rozwiązuje. Na przykład powstaje pytanie, czy sprawiedliwe jest kwalifikowanie do specjalnych form chłopców, uczniów o niskiej pozycji społeczno-ekonomicznej i należących do mniejszości etnicznych i czy można mówić o sprawiedliwym rozwiązaniu zagadnienia, jeśli zakres zjawiska jest bardzo różny w poszczególnych stanach i okręgach szkolnych. Diagnozowa­nie prowadzi też do tego, że źródło problemu dostrzega się w dziecku, a być może przeoczą się źródła tkwiące w środowisku dydaktycznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone