KLASY WIELOKULTUROWE I KLASY INTEGRUJĄCE

Edukacja wielokulturowa to ważne zadanie. Wymaga ono od nauczycieli starań o równe i sprawiedliwe traktowanie grup zwyczajowo dyskryminowa­nych. Pojęcie edukacji wielokulturowej, tradycyjnie ograniczone do mniejszo­ści rasciwych, dziś stosuje się do różnic wynikających z języka, płci, klasy społecznej, odmienności indywidualnej i, oczywiście, od różnic rasowych oraz etnicznych. Współczesne społeczeństwo jest zróżnicowane, narasta wzajemne uzależnienie państw i narodów, przeszłość była pełna przejawów dyskrymina­cji — to wszystko sprawia, że początkujący nauczyciel musi przejawiać świadomość kulturową i skutecznie uczyć wewnętrznie zróżnicowane grupy uczniów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone