KLASY OBJĘTE PROJEKTEM

Dzieci uczęszczające do klas objętych projektem zyskały zarówno intelektual- j me, jak i społecznie, jednak — jak wykazały badania — wiele z tego, co osiągnęły, straciły z chwilą podjęcia nauki w zwyczajnych klasach Roz­poczęto więc następny projekt — Dalszy Ciąg {Follow Through) — w celu finansowania specjalnych warunków nauki dla tej samej grupy uczniów Składał się on z programów opracowanych na podstawie teorii uczenia się dzieci, zwłaszcza pochodzących z rodzin o niskiej pozycji społeczno-ekono- ] micznej. Były to programy obejmujące cały wachlarz możliwości: od naucza­nia ustrukturyzowanego, zorientowanego na naukę zasadniczych umiejętno­ści (pisania, czytania i arytmetycznych), do klas otwartych i swobodnego uczenia sięSame szkoły decydowały, z którego programu skorzystają.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone