KATEGORIE CZASU

Prowadzono badania nad tym, jak nauczyciel kieruje wykorzystywaniem przez uczniów czasu na lekcji i jak sam dzieli swój czas pomiędzy rozmaite obowiązki. W tym rozdziale zajmiemy się gospodarowaniem czasem przez nauczyciela na lekcji.Model Carrolla w podziwu godny sposób podejmuje kwestię efektywnego nauczania, skażony jest wszelako akademickością. W latach siedemdziesią­tych kolejni badacze zajmowali się weryfikacją modelu, przyjmując rozmaite kategorie czasu:Czas planowany, który nauczyciel wpisuje do rozkładu materiału lub konspektu lekcji. To czas przeznaczony na dany temat lub daną czynność. Czas przydzielony, który nauczyciel rzeczywiście spędza w klasie, pracując nad danym tematem, zadaniem lub wykonując dane czynności. Niekiedy używa się nazwy czas wyznaczony na uczenie się: jest to czas, który nauczyciel dał uczniom na wykonanie danego zadania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone