INNA WAŻNA RÓŻNICA

Inna ważna różnica to znaczenie przypisywane dobru jednostki i dobru grupy Kultura amerykańska wyraźnie ukierunkowana jest na jednostkę, podczas gdy japońska oraz niektóre kultury idiańskie kładą większy nacisk na grupę. Na przykład wiele dzieci indiańskich nie chce, aby nauczyciel wyróżniał je spośród grupy czy to rozmową, czy nagrodą — życzenie bardzo kłopotliwe z punktu widzenia nauczyciela. Kultury dzielą odmienne systemy wartości: „W wyniku socjalizacji ludzie uczą się uznawać za właściwe niewiel­ką liczbę wyobrażeń i sądów z obszarów ogromnie rozległych, jak religia, gospodarka, estetyka, polityka, stosunki międzyludzkie. Efekt uczenia się zostaje zinternalizowany i będzie wpływał na postawy, preferencje i uznawa­nie czegoś za właściwe albo niewłaściwe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone