FUNKCJA WIELU OBIEKTÓW

W  architekturze budynków wielokondygnacjowych poziomy są bezsporne I stąd wynika] konieczność stosowania’płaskich . przekryć płytowych). Funkcja wielu obiektów architektury (np. budownictwa mieszkaniowego, biur, szkół, szpitali itp.) determinuje rozwiązanie,, będące uporządkowaniem pewnej liczby jednostek o prosto­padłym układzie stropów i ścian. Jednakowe przeznaczenie niewielkich pomieszczeń oraz przemysłowe metody wykonania powtarzalnych elementów składowych stanowią uzasadnienie .racjonalności stosowania tu systemu „atomlzmu redukcyjnego”. Struk­tury powstałe w. oparciu o ten system są jednak same przez się mało interesujące. Wielka liczba powtórzeń identycznych elementów, związana ze wzrostem kubatury budynku, wzmaga tym bardziej wrażenie surowości, jednostajności i monotonii. Aby wrażeniom tym zapobiec,-architekt zabiega o urozmaicenie rytmów „siatki”, bogatszą kolorystykę, walory faktury itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone