DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Parę słów o strategiach nauczania dzieci upośledzonych i dzieci o specjal­nych potrzebach. Jak wszyscy inni uczniowie, ci także wywołują intencjonal­ne i nieintencjonalne zachowanie nauczyciela i często realizują oczekiwania nauczyciela względem siebie, te pozytywne i te negatywne. Pozytywny, spra­wiedliwy stosunek do uczniów o specjalnych potrzebach jest wstępnym wa­runkiem efektywnego nauczania. Nauczyciele powinni przyjrzeć się pomiesz­czeniu i dokonać w nim niezbędnych zmian po to, żeby wszyscy uczniowie mogli poruszać się swobodnie, zwłaszcza ci, którzy posługują się wózkami inwalidzkimi lub kulami. Przemyśleć trzeba także harmonogram dnia; być może czas na przejście z klasy do klasy lub przygotowanie się do następnej lekcji powinien być dłuższy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone