DWUJĘZYCZNOŚĆ

W taki sposób pomoże uczniom osiągnąć dwujęzyczność. Macias (1986, s. 43—44) na pod- L stawie badań nad efektywnością nauczania zaleca nauczycielom takie po­stępowanie: „Nauczaj «aktywnie»: dawaj jasne wskazówki, dokładnie opisuj zadania, wyjaśniaj, po czym uczeń pozna, że poprawnie wykonał zadania, a przedstawiając nowe wiadomości, posługuj się odpowiednimi strategiami w rodzaju wyjaśniania, przedstawiania zagadnienia w ogólnym zarysie i uzu­pełniania tego pokazem; stosując odpowiednie tempo, podtrzymuj zaangażo­wanie ucznia w pracę, wzmagaj jego aktywność, daj mu poznać, że spodzie­wasz się po nim sukcesu, kontroluj postępy, a kiedy trzeba, dostarczaj natychmiast informacji zwrotnej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone