DOKONYWANIE PORÓWNAŃ

Porównań takich często dokonuje się dopiero później i jakkolwiek poszukiwanie nowych struktur budowlanych poprzez adaptację form-zaobserwowa­nych w. przyrodzie może być jedną z owocnych metod postępowania),’ to jednak możliwość, ujęcia powierzchni krzywej za pomocą równania’matematycznego jest zaletą nie do pogardzenia. Dlatego też krzywe konstrukcji łupinowych są częściej powierzchniami dającymi się ująć za pomocą matematycznych równań niż kopiami form występujących w przyrodzie).’Zresztą „człowiek prześcignął naturę ponie­waż nasze łupiny nie są tak łamliwe jak skorupka jaja”, a stosunek rozpiętości do grubości układa się w niektórych łupinach budowlanych bardziej korzystnie niż w na­turalnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone