BIEG SPRAW W KLASIE

Wpływ na bieg spraw w klasie ma nie tylko nauczyciel. Badania pokazu­ją, ze uczniowie wpływają wzajemnie na siebie oraz na zachowanie nauczy­cieli.Efektywny nauczyciel kształtuje otoczenie sprzyjające uczeniu się, kon­centrując się na tych właściwościach środowiska, które da radę zmienić, na przykład podnosi motywację uczniów i wspomaga dojrzewanie grupy.Wśród czynników związanych z motywacją, które nauczyciel może mody­fikować i kontrolować, wyróżnia się: poziom napięcia, koloryt emocjonalny, poziom poczucia sukcesu, zainteresowania, informację zwrotną, struktury dydaktyczne celu i nagród, motywy osiągnięć, panowania i afiliacji. Nauczyciele wspomagają rozwój klasy jako grupy, wyjaśniając uczniom, jak grupy rozwijają się i uczą, oraz nauczając ich, jak pracować w grupie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone